Disclaimer

Zřeknutí se odpovědnosti

Odmítnutí a omezení odpovědnosti

SSK-Lesy Teplice ani Administrátor webových stránek (dále Provozovatel) neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Účelem zveřejňování informací na stránkách je informovat zájemce o dění v klubu SSK Lesy Teplice. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.ssklesy-teplice.com.

Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na internetových stránkách z jiných zdrojů, které jsou uvedeny.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím jeho stránek.
Provozovatel neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují uživatelé některých částí internetových stránek (diskusní fóra, diskusní skupiny) a vyhrazuje si právo odstranit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou.

Provozovatel není povinen dohlížet na obsah ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

Závěrečná ustanovení

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto podmínky. Pokud jakákoliv z těchto podmínek se ukáže být neúčinná, neplatná, nebo z jakéhokoliv důvodu právně neúčinná, tato podmínka bude vyjmuta, což žádným způsobem neovlivní platnost a vymahatelnost ostatních podmínek.
Tyto podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel. Aktuální podmínky používání internetových stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.

Datum vydání 8.1.2009