Výroční schůze klubu - leden 2012

Dovolujeme si pozvat členy Střeleckého klubu Lesy Teplice

na výroční schůzi Střeleckého klubu Lesy Teplice, která se bude konat dne 25.ledna 2012 (středa) od 17 hod. v restauraci Koliba v Dubí.

Program schůze:

  1. Zpráva jednatele o činnosti v roce 2011
  2. Zpráva finančního hospodáře za rok 2011
  3. Program schůzí a střeleb na rok 2012
  4. Výběr členských příspěvků klubu na rok 2012
  5. Různé

Informace: Pan richter opět pozval členy našeho klubu na střelby do Ammelsdorfu v Sasku, které se konají v neděli 5.2.2012.

  

za výbor Střeleckého klubu Lesy Teplice

    ing. V. Badalík
    jednatel