Ve znamení Viléma Tella. Střelecké spolky na Teplicku a jejich terče

Od 9.9. do 13.11.2011 se v jízdárně teplického zámku koná výstava historických terčů ze sbírek teplického muzea.
 
V rámci doprovodného programu se 6.10.2011 a 10.11.2011 uskuteční střelecká soutěž a proběhnou komentované prohlídky s kurátorem výstavy (4.10.2011 a 8.11.2011).