Schůze klubu - Duben 2013

Dovolujeme si pozvat členy Střeleckého klubu Lesy Teplice

na schůzi Střeleckého klubu Lesy Teplice, která se bude konat dne 24.dubna 2013 (středa) od 17 hod. v restauraci Koliba v Dubí.Program schůze:
  1. Projednání přijetí nového zájemce o členství za čekatele
  2. Příprava Májových střeleb, ktere se konají 11. května (organizace střeleb V. Tobek)
  3. Různé za výbor Střeleckého klubu Lesy Teplice

    ing. V. Badalík
    jednatel