Schůze klubu - Březen 2013

Dovolujeme si pozvat členy Střeleckého klubu Lesy Teplice

na schůzi Střeleckého klubu Lesy Teplice, která se bude konat dne 13.března 2013 (středa) od 17 hod. v restauraci Koliba v Dubí.Program schůze:
  1. Příprava Velikonočních střeleb, ktere se konají 6. dubna (organizace střeleb V. Maršík a R. Aron)
  2. Různé za výbor Střeleckého klubu Lesy Teplice

    ing. V. Badalík
    jednatel